Liike.info

Toimitilapörssi- ja Yrityshaku-osiot sisältävällä Liike.info-sivustolla halutaan tehdä Lahden seudun yritysten yhteystietojen, tuotteiden ja palveluiden sekä tarjolla olevien vapaiden toimitilojen ja tonttien löytäminen mahdollisimman helpoksi. Yritykset voivat muutamilla suodatustoiminnoilla hakea ja löytää toimitiloja ja tontteja, alihankkijoita tai liikekumppaneita. Kuluttajat taas voivat hyödyntää sivustoa paikallisten yritysten tuotteiden ja palveluiden löytämiseksi. Toimitilojen ja yritystonttien vuokraajille, myyjille ja välittäjille Toimitilapörssi tarjoaa maksuttoman markkinointikanavan.

Liike.info-hakusivusto on käyttäjilleen täysin maksuton. Sivustoa hallinnoi, ylläpitää ja markkinoi Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy. Sivuston teknisestä toteutuksesta vastaa Valu Digital Oy.

Toimitilapörssi

Vapaiden toimitilat ja liiketontit

Toimitilapörssi tarjoaa maksuttoman mahdollisuuden rekisteröityneille käyttäjille ilmoittaa teollisuus- ja työtiloista, liike- ja toimistotiloista tai logistiikka- ja varastotiloista. Ilmoittajat vastaavat kaikilta osin ilmoittamiensa kohdetietojen oikeellisuudesta.

Yrityshaku

Yritykset toimialan - rekisteröidyn kotipaikan - henkilömäärän - liikevaihdon mukaan suodatettuna

Liike.infon yritysten perustiedot perustuvat Tilastokeskukselta hankittuun aineistoon. Sivuston ylläpitäjän on mahdollista tehdä muutoksia yritysten toimipaikkatietoihin, joten yritysten edustajien toivotaan ilmoittavan muutoksista >> Yritystietojen muutospyyntö

Tilastokeskuksen aineistoon perustuvien perustietojen lisäksi Yrityshakuun on mahdollista tallentaa mm. yrityksen logo, tuotteiden ja palveluiden esittelytekstit, yhteyshenkilöiden tiedot ja vaikkapa täsmentää toimialamääritystä.

Tutustu LADECin Tietosuojakäytänteisiin

Lisätietoa Liike.info-sivuston tietojen päivityksestä ja sivuston käytöstä:

Janne Mallenius
+358 44 749 4813
janne.mallenius(at)ladec.fi
Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy